Bezoek Commissaris mee organiseren

Nieuwe huisstijl en middelen

projectcommunicatie

Organiseren persmoment

Interimcommunicatie

Organiseren congres Amersfoort

Televisieopnames cultureel erfgoed begeleiden

Interim communicatieadviseur gemeente Westerveld

Bij de gemeente Westerveld heb ik ongeveer een jaar gewerkt in een leuk team van 4 communicatieprofessionals. Eerst een periode bij het Sociaal Domein en daarna werkte ik voor de programma’s Duurzaamheid, de Omgevingswet en het Ruimtelijk domein.
Ik ben betrokken geweest bij activiteiten zoals de onthulling van een ontmoetingsbankje, opnames van RTLZ voor de Kolonie van Weldadigheid en een persbijeenkomst.

Aanhaak campagne Week tegen Eenzaamheid